Du använder Internet Explorer, en webbläsare som slutade utvecklas 6 november 2013, för över 10 år sedan. Den 31 januari 2020 upphörde även alla säkerhetsuppdateringar vilket innebär att webbläsaren, förutom funktionella och utseendemässiga brister även kan utgöra en säkerhetsrisk. Du rekommenderas starkt att uppgradera till en modernare webbläsare, t ex Google Chrome, Mozilla Firefox eller Microsoft Edge. Tala med din systemadministratör.
Visa inte detta meddelande igen

Archive for the ‘Okategoriserade’ Category

Professor Christine Wamsler blir rådgivare till Lunds nya Science Center

Publicerad: 8 juni, 2023 av Ludvig Duregård |

Lunds nya Science Center kommer att välkomna barn, unga och vuxna för att på ett lekfullt sätt inspireras till kreativitet och fantasi, ta del av kunskap och utforska innovativa sätt att anta de hållbarhetsutmaningar och möjligheter som världen står inför. Det blir en fantastisk destination där vi alla kan mötas medan vi lär oss om världen och oss själva. Tillsammans skapar vi en plats för livslångt lärande som visar vägen till ett hållbart samhälle. Idag välkomnar vi professor Christine Wamsler i rollen som vetenskaplig chefsrådgivare.

Lund nya Science Center ska vara en plats där man förstår världens hållbarhetsutmaningar och hur var och en kan bidra till den nödvändiga omställningen. Målsättningen är att länka och integrera de inre och yttre aspekterna av hållbarhet i verksamheten och i utställningarna. En mycket glädjande nyhet är att professor Christine Wamsler kommer att delta i utvecklingsarbetet som vetenskaplig chefsrådgivare för hållbarhet och inre utveckling. Christine Wamsler som är professor i hållbarhetsvetenskap på Lunds universitet har visat i sin forskning att inre omställning – som handlar om mänskliga förmågor, värderingar och paradigmer – spelar en lika stor roll som tekniska framsteg när det gäller att nå hållbarhetsmålen. Detta har fått stor internationell uppmärksamhet och hennes arbete citeras bland annat av FNs utvecklingsprogram UNDP och FNs klimatpanel i de senaste IPCC-rapporterna.

Lund nya Science Centers projektchef och blivande VD Sarah Emond förklarar ”Vi har en möjlighet att inspirera besökare från olika generationer och delar av samhället när det gäller att göra en verklig omställning till hållbarhet. Detta vill vi göra på ett sätt som visar på allvaret, men samtidigt bjuder in till hoppfullhet, gemenskap och helhetslösningar som tar itu med de grundläggande orsakerna till problemen. Här kommer våra beteenden att spela en avgörande roll och vi kommer bland annat att använda oss av de Inre Utvecklingsmålen i kombination med hållbarhetsmålen från Agenda 2030. Christine Wamslers forskning och stöd blir oerhört värdefullt i detta arbete!”

Utvecklingen av Lunds nya Science Center fortsätter. Det kommer att bli hjärtat i Lunds nya stadsdel Science Village och en plats där det omgivande ekosystemets forskning och utveckling omvandlas till lärande för alla. Centrat planeras öppna under 2026 och blir en attraktiv och social mötesplats för allmänheten, akademin och näringslivet med större utställningar, auditorium, restaurang och planetarium. En byggnad som fylls av engagerande evenemang och aktiviteter.

De interaktiva utställningarna kommer främst att handla om tvärvetenskapliga ämnen som vi arbetar framgångsrikt med i regionen, så som framtidens mat, life science, teknologier, smarta städer och materialutveckling. Besökarna får ta del av den senaste vetenskapen och kunskapen på ett kreativt och interaktivt sätt, vilket möjliggörs av ett nära samarbete med forskare från delägaren Lunds universitet och partnerbolag från näringslivet. En viktig målgrupp är grundskolorna i regionen för att med detta stärka barn och ungas nyfikenhet och engagemang för vetenskap och uppmuntra dem till fortsatta studier, kritiskt tänkande och framtidstro. Det befintliga science centret Vattenhallen kommer att integreras här och bidra med värdefull erfarenhet och kompetens.

Läs om Christine Wamsler och hennes forskning här: https://www.lucsus.lu.se/christine-wamsler

Läs om de Inre Utvecklingsmålen här: www.innerdevelopmentgoals.org

Sarah Emond ny Science Center Director

Publicerad: 15 oktober, 2022 av Ludvig Duregård |

Sarah Emond tillträder den 1 november som ny Director för det Science Center som håller på att etableras i Science Village, Lund. Hon tar över efter Peter Andersson som går ner i tid i samband med pension, men som kommer att finnas kvar som Senior Advisor under en tid. I denna roll är Sarah ansvarig för den fortsatta utvecklingen och förverkligandet av ett nytt Science Centret som beräknas att stå klar 2025, genom ett nära samarbete med Lunds universitet och övriga samarbetspartners från privat och offentlig sektor.

Sarah är civilingenjör från Lunds Tekniska Högskola och kommer närmast från en tjänst som vd för det egna bolaget By EMOND. Hon har tidigare arbetat som chef för FNs innovationscenter i Lund och i olika ledarroller för Tetra Pak. Hon har främst jobbat med verksamhetsutveckling och förändringsledning och har erfarenhet av att arbeta med samverkan mellan olika sektorer och verksamhetsetablering.

Målet med ett nytt Science Center i Lund är att erbjuda ett kunskaps- och upplevelsecenter för allmänheten i Skåne genom att främja vetenskaplig kunskap och interaktiva upplevelser. Science Centret ska bli en mötesplats för industri och akademi och fokus kommer vara att inspirera till kreativitet, kunskap och innovation för att lösa framtidens globala samhällsutmaningar.

”Jag ser en fantastisk möjlighet för oss här att skapa en inkluderande och dynamiskt lärande mötesplats, för människor i alla åldrar och med olika bakgrund. Här kan vi inspirera till fantasi, öppenhet och samarbete utifrån världen vi lever i och de hållbarhetsutmaningar vi lever med. I detta Science Center kan vi öka förståelsen för oss själva, varandra och världen, i det stora och i det lilla. Jag är övertygad om att vi på så vis kommer att kunna bidra till nya lösningar och en verkligt hållbar framtid”, säger Sarah.

Centret kommer att innehålla drygt 5000 kvm med både permanenta och temporära utställningar med sammanhängande aktiviteter. Byggnaden beräknas stå klar 2025 och kommer innehålla ett planetarium, restaurang, shop, kontor och auditorium. Det kommer erbjudas faciliteter för vetenskapsshower, seminarier och olika typer av evenemang.

”Jag ser verkligen fram emot att Sarah ansluter sig till oss på Science Village Scandinavia AB. Jag är helt övertygad att hon med sin erfarenhet och förmåga bygger vidare på det arbete som är gjort och vidareutvecklar och realiserar planerna tillsammans med våra samarbetspartners,” säger Christian Lindfors, vd Science Village Scandinavia AB.

Atelier Brückner utvecklar plan för centret

Publicerad: 15 maj, 2020 av Ludvig Duregård |

Tyska designbyrån Atelier Brückner arbetar just nu i nära dialog med Science Center i Lund med en omfattande plan för centrets publikflöden och innehåll.

Atelier Brückner tillhör den absoluta toppen inom utställningsdesign internationellt. Listan över deras olika prisvinnande projekt är märkligt lång. De har ett batteri av imponerande och namnkunniga projekt bakom sig bla. har de utformat utställningar på CERN, Den Blå Planet (Köpenhamns fantastiska akvarium – åk dit!), EU kommisionens Parlamentarium och genomfört ett antal uppdrag för Nobelmuseet.

Deras arbete med Science Center i Lund syftar till att planera upplevelsen inuti science centret. Atelier Bruckners fokus är att göra ditt besök så upplevelserikt och lärorikt som möjligt. Deras plan, som vi internt kallar för ”masterplan” omfattar praktiska saker som när i besöket man borde äta eller hur vi tar emot 4-5 skolklasser samtidigt men framförallt hanterar de frågor som handlar om var man kan springa-leka-hoppa och var man som besökare ska ta tid på sig att reflektera och undersöka, hur designen på utställningarna ska vara och vad som gör centret värt att besöka fler gånger.

I slutet av Juni levererar Atelier Brückner den slutgiltiga Masterplanen till Science Center i Lund och efter det går vi vidare med att skapa detaljerat innehåll i centret och utvecklar byggnaden vidare.

Så ska Lunds nya Science Center se ut!

Publicerad: 4 juli, 2019 av Ola Eborn |

Under onsdagen avtäcktes det vinnande förslaget för Lunds nya Science Center på ett evenemang i Almedalen. Byggnaden är i glas och trä och ska rymma allt från naturvetenskapliga lekar till etikföreläsningar. Det vinnande arkitektkontoret är COBE som bland annat har ritat museet för ungdomskultur, Ragnarock, i Roskilde.

Det nya Science Centret i Science Village ska rymma 3500 kvm utställningsmiljöer, och utöver det restaurang, butik och auditorium. Byggnaden har en stor rund innergård där man kan sitta i skuggan av ett träd eller uppleva föreläsningar. Taket är täckt av solceller för att klara centrets elbehov och dessutom kommer byggnaden vintertid värmas med överskottsvärme från MAX IV och ESS.

Det vinnande arkitektkontoret COBE med huvudkontor i Köpenhamn säger såhär om projektet:

Ambitionerna för museets utformning har varit oerhört höga och vi tycker att vi har lyckats skapa en unik och inbjudande byggnad. Med den öppna innergården och det konkava taket får den en dramatisk, elegant profil som skiljer ut sig och skapar innovativa, annorlunda möjligheter att använda ett museum. Samtidigt har vi tänkt på klimat-, miljö- och hållbarhetsaspekterna redan från starten i processen. 

Genom att bland annat använda trä som primärt byggnadsmaterial, utnyttja solceller och överskottsvärme och anlägga en innergård med stor biologisk mångfald och regnvattenreservoar har vi nått vårt mål att göra byggnaden koldioxidneutral, om planen fullföljs. Förhoppningen är att vi som arkitektbyrå i framtiden ska kunna fokusera mera på och bli ännu bättre på att skapa hållbara byggnader med hänsyn till kommande generationer och för jordens allmänna tillstånd”, säger Dan Stubbergaard arkitekt och grundare vid COBE.

Byggnaden som beräknas stå färdig 2024 har en stark profil och beräknas ta emot minst 150 000 besökare per år. Science Center-verksamheten kommer att utgöra ett fönster in mot både ESS och MAX IV och andra spännande forskningsmiljöer i Lund-Malmö-området. Centret kan beskrivas som ett publikt kunskaps- och upplevelsecenter där oftast interaktiva lösningar visar hur naturen fungerar, där nya forskningsrön och innovationer presenteras och där fakta sätts in i ett sammanhang.

En viktig del av centret är auditoriet där bland annat vetenskapsshower kommer att visas och där aktuella frågor debatteras, exempelvis kring klimatförändringar och etiska perspektiv kring AI.

”Med ett elegant helhetsgrepp och mjuka former tar Meeting Science tävlingstomten i besittning. Den symmetriska byggnaden som präglas av en enkel och karaktärsfull arkitektur står som på en bricka på ett sammanhållet landskapsgolv. … Förslagets invändiga ytor låter utställningarna spela huvudrollen …” ur Juryns omdöme

Byggnaden ligger ett stenkast från spårvägens ändhållplats ’ESS’ är tänkt att erbjuda både unga och gamla kunskapsupplevelser. Att beslutet om byggnadens utformning nu är taget är ett viktigt steg framåt för processen.

”Det känns väldigt roligt att äntligen ha ett färdigt arkitektförslag att jobba med och vi har stort förtroende för COBEs förmåga att leverera både kvalitet och kreativitet i projekt av den här typen. Byggnaden är estetiskt och funktionellt tilltalande, och kommer, förutom att bli ett fantastiskt Science Center, att bli ett fint landmärke i Science Village och Lund”, säger Peter Andersson, chef för Science Center-projektet på Science Village Scandinavia.

Spektakulära arkitektförslag för nytt Science Center i Lund

Publicerad: 24 februari, 2019 av Ola Eborn |

I Science Village i nordöstra Lund planeras södra Sveriges största Science Center. Just nu pågår arkitekttävlingen för centret, och i torsdags offentliggjordes de inlämnade förslagen. Den närmaste tiden kommer juryn att göra sitt val och i månadskiftet juni/juli kommer det vinnande förslaget att offentliggöras.

Det nya centret kommer att vara ett pedagogiskt fönster in mot ESS och MAX IV och kommer att förklara teknologierna och forskningen i de båda anläggningarna. Men centret kommer även att erbjuda flera andra utställningar – målet är att visa upp forskning och innovationer från hela världen, med särskilt fokus på Lund och Skåne. Science Centret på sina 5000 – 6000 kvm kommer även att presentera omfattande programverksamhet med anknytning till utställningarna.

”Ett Science Center i den här storleken kommer att kunna erbjuda något för alla, från experimentstationer för åttondeklassare till större temautställningar för en äldre publik. Men även evenemang i form av föreläsningsserier och vetenskapsshower” säger Peter Andersson, chef för Science Center-satsningen hos Science Village. 

Kompletta arkitektförslag finns på Sveriges Arkitekters hemsida.
Mer info om Science Center-satsningen finns på Science Village hemsida.

Vattenhallen och SVS AB ingår överenskommelse.

Publicerad: 12 december, 2018 av Ola Eborn |

Naturvetenskapliga fakulteten (med LTH) och Science Village Scandinavia AB har idag ingått en gemensam avsiktsförklaring för Vattenhallens integration i det framtida Science Centret.

I stora drag gäller avtalet hur processen ska gå till, inom vilka områden man ska samarbeta. Man har beslutat att peka ut 4 huvudområden för att att gemensamt utveckla Science Centret. Avtalet identifierar att nära dialog ska ske inom utveckling av affärsmodell, utformning av utställningar och aktiviteter, marknadsaktiviteter (sponsring, kommunikation etc.) och byggnadens utformning.

Att detta överenskommelse signerats av båda parter visar på potentialen i att bygga ett större Science Center i södra Sverige utan att helt uppfinna hjulet. Både Vattenhallen och det planetariet (som ligger hos Vattenhallen och drivs av Institutionen för astronomi och teoretisk fysik).