Du använder Internet Explorer, en webbläsare som slutade utvecklas 6 november 2013, för över 10 år sedan. Den 31 januari 2020 upphörde även alla säkerhetsuppdateringar vilket innebär att webbläsaren, förutom funktionella och utseendemässiga brister även kan utgöra en säkerhetsrisk. Du rekommenderas starkt att uppgradera till en modernare webbläsare, t ex Google Chrome, Mozilla Firefox eller Microsoft Edge. Tala med din systemadministratör.
Visa inte detta meddelande igen

Vattenhallen och SVS AB ingår överenskommelse.

12 december 2018

Naturvetenskapliga fakulteten (med LTH) och Science Village Scandinavia AB har idag ingått en gemensam avsiktsförklaring för Vattenhallens integration i det framtida Science Centret.

I stora drag gäller avtalet hur processen ska gå till, inom vilka områden man ska samarbeta. Man har beslutat att peka ut 4 huvudområden för att att gemensamt utveckla Science Centret. Avtalet identifierar att nära dialog ska ske inom utveckling av affärsmodell, utformning av utställningar och aktiviteter, marknadsaktiviteter (sponsring, kommunikation etc.) och byggnadens utformning.

Att detta överenskommelse signerats av båda parter visar på potentialen i att bygga ett större Science Center i södra Sverige utan att helt uppfinna hjulet. Både Vattenhallen och det planetariet (som ligger hos Vattenhallen och drivs av Institutionen för astronomi och teoretisk fysik).

Professor Christine Wamsler blir rådgivare till Lunds nya Science Center

Lunds nya Science Center kommer att välkomna barn, unga och vuxna för att på ett lekfullt sätt inspireras till [...]

Läs mer

Sarah Emond ny Science Center Director

Sarah Emond tillträder den 1 november som ny Director för det Science Center som håller på att etableras i Science [...]

Läs mer

Atelier Brückner utvecklar plan för centret

Tyska designbyrån Atelier Brückner arbetar just nu i nära dialog med Science Center i Lund med en omfattande plan [...]

Läs mer