Du använder Internet Explorer, en webbläsare som slutade utvecklas 6 november 2013, för över 9 år sedan. Den 31 januari 2020 upphörde även alla säkerhetsuppdateringar vilket innebär att webbläsaren, förutom funktionella och utseendemässiga brister även kan utgöra en säkerhetsrisk. Du rekommenderas starkt att uppgradera till en modernare webbläsare, t ex Google Chrome, Mozilla Firefox eller Microsoft Edge. Tala med din systemadministratör.
Visa inte detta meddelande igen

Kärnvärden

Vi arbetar för att Science Centret ska bli en öppen, etisk och engagerande miljö för ung och gammal. Till vår hjälp har vi, förutom engagerade partners och kollegor, fyra kärnvärden. Kärnvärdena fungerar som ledstjärna när vi utvecklar Science Centret. Allt vårt arbete strävar mot att centret ska genomsyras av dessa.

1. Lund Science Center ska stärka alla barn och ungas nyfikenhet och engagemang för vetenskap och uppmuntra dem till fortsatta studier, kritiskt tänkande och framtidstro.


2. Lund Science Center ska vara en mötesplats för berikande samtal, arrangemang, tvärvetenskapliga samarbeten och kreativa processer.


3. Lund Science Center ska vara ett öppet fönster för Lunds universitet, forsknings-anläggningar och innovativa genombrott.


4. Lund Science Center ska vara en plats där man förstår världens hållbarhetsutmaningar och hur var och en kan bidra till den nödvändiga omställningen.