Du använder Internet Explorer, en webbläsare som slutade utvecklas 6 november 2013, för över 10 år sedan. Den 31 januari 2020 upphörde även alla säkerhetsuppdateringar vilket innebär att webbläsaren, förutom funktionella och utseendemässiga brister även kan utgöra en säkerhetsrisk. Du rekommenderas starkt att uppgradera till en modernare webbläsare, t ex Google Chrome, Mozilla Firefox eller Microsoft Edge. Tala med din systemadministratör.
Visa inte detta meddelande igen

Om oss

Satsningen på ett större Science Center i Lund har diskuterats i stadens politiska och akademiska cirklar under årtionden. Science Village Scandinavia AB har i uppdrag av sina ägare Lunds universitet, Lunds kommun och Region Skåne att ”verka för bildandet av ett större science center i Science Village”.

Science Center i Lund har vuxit fram ur Science Village Scandinavia AB:s arbete med den nya stadsdelen i Brunnshög, och styrgruppen för Science Center i Lund har i uppgift att styra projektets övergripande riktning. Styrgruppen svarar mot styrelsen i Science Village Scandinavia AB fram tills dess att Science Centret drivs av en separat juridisk entitet i stiftelseform.

Projektets innehållsgrupp arbetar med verksamhetens profil, koncept och planerar för den framtida driften. Innehållsgruppen består i dagsläget av representanter från Science Village Scandinavia AB, Lunds Tekniska Högskola, Naturvetenskapliga Fakulteten och Humanistlaboratoriet vid Lunds universitet.

Medarbetare

Adress

Science Center i Lund
c/o Science Village Scandinavia AB
Krafts torg 10b
SE 223 50 LUND

Pressbilder

På den här sidan läggs bilder och annat material om Science Center upp. Filerna är fria att ladda ner men vid publicering ska källa anges.

Dokument

Här samlas fördjupande dokument knutna till Science Center i Lund.

Pressrelease – Spektakulära arkitektförslag för LSC
Pressrelease – Arkitekttävling Science Center i Lund