Du använder Internet Explorer, en webbläsare som slutade utvecklas 6 november 2013, för över 10 år sedan. Den 31 januari 2020 upphörde även alla säkerhetsuppdateringar vilket innebär att webbläsaren, förutom funktionella och utseendemässiga brister även kan utgöra en säkerhetsrisk. Du rekommenderas starkt att uppgradera till en modernare webbläsare, t ex Google Chrome, Mozilla Firefox eller Microsoft Edge. Tala med din systemadministratör.
Visa inte detta meddelande igen

Verksamhet

Plats för nyfikenhet

Hur påverkar artificiell intelligens vården i framtiden? Hur bygger vi en effektiv förtätad stad som samtidigt är grön och inbjudande? Vilken är kopplingen mellan MAX IV och bättre livsmedelsförpackningar? Science Centret kommer vara en plats där man kan undersöka, diskutera och öka förståelsen för vår tids stora utmaningar. Centrets utställningar och aktiviteter ska inspirera till ett fortsatt lösningsorienterat kunskapssökande. Detta förmedlas genom att uppmuntra till högre studier och ett innovativt sätt att se på såväl vardagliga problem som de globala utmaningarna.

Bild: Katya Austin via Unsplash

Mål

  • Utifrån internationellt ledande vetenskap och innovationer på ett kreativt och inspirerande sätt förmedla kunskap och erbjuda upplevelser till en större publik.
  • Väcka barn och ungdomars nyfikenhet och intresse för vetenskap och fortsatta studier.
  • Exponera spännande innovationsmiljöer från Lund och hela regionen och bidra till att regionens attraktionskraft stärks.
  • Skapa en attraktiv och publik mötesplats med utställningar, auditorium, restaurang och andra rum för möten, arrangemang och kreativa processer.
  • Berätta om och förklara möjligheterna med ESS och MAX IV.
  • Utifrån ett tematiskt tillvägagångssätt belysa och skapa dialog om de globala utmaningarna.
  • Vara inkluderande för olika grupper och utmärkas av kreativa lösningar och god design.

Mål 2030

2030, ett par år efter att science centret öppnat, har det haft 1 000 000 besökare. Ambitionen är också att science centret har varit projektledare i minst tre internationella utställningsprojekt, där en del av utställningarna utgår ifrån Lunds akademiska miljöer och regionens innovationer. I det auditorium som planeras i byggnaden och på andra lämpliga ytor i byggnaden har 300 evenemang genomförts. Science Centret har framförallt inspirerat ett betydande antal barn och unga att söka sig till högre studier.