Du använder Internet Explorer, en webbläsare som slutade utvecklas 6 november 2013, för över 10 år sedan. Den 31 januari 2020 upphörde även alla säkerhetsuppdateringar vilket innebär att webbläsaren, förutom funktionella och utseendemässiga brister även kan utgöra en säkerhetsrisk. Du rekommenderas starkt att uppgradera till en modernare webbläsare, t ex Google Chrome, Mozilla Firefox eller Microsoft Edge. Tala med din systemadministratör.
Visa inte detta meddelande igen

Tidplan

Arbetet med att utforma byggnadens koncept och funktion i Science Village har pågått sedan 2019. Tidslinjen visar vilka milstolpar som passerats och hur projektet kommer utvecklas. Samtliga tider efter 2020 nedan är preliminära.

jul 2019

Vinnande förslag i arkitekttävlingen

Fyra arkitektkontor (COBE, WilkonsonEyre & ADEPT, 3XN Arkitekter och Arkitema & Reiulf Ramstad Arkitekter) inkom med förslag på byggnadens utformning under våren 2019. Vinnande förslag, COBE:s Meeting Science, offentliggjordes under Almedalsveckan 2019.

Läs mer
jun 2020

Utställningsplan för inre miljö

Den välrenommerade utställningsbyrån Atelier Brückner har getts uppdraget att göra en övergripande plan för utställningsytorna i Lund Science Center. De gör detta i dialog med arkitekter från COBE och Science Centrets ledning. Planen kommer att beskriva besökarnas flöden, upplevelse och rummens design.

jun 2020

Koncept och utställningsdesign startar

Centret ska ha upp till 5 olika utställningsteman. Arbetet med dessa startar långt innan själva produktionen startar. I ett första skede pratar man med sakkunniga (experter) och andra intressenter, för att sedan gå vidare med en beskrivning av utställningen som sätts i händerna på en eller flera utställningsdesigners.

maj 2022

Detaljplan klar

Detaljplanen för Science Center-området i Science Village vinner laga kraft och bereder väg för bygglov och byggstart för projektet.

Läs mer
mar 2024

Byggnation startar

Byggstart för Science Centret.

maj 2024

Produktion av utställningar startar

Lund Science Centers utställningar börjar i det här läget att produceras för att i tid till invigning var testade och installerade i utställningsmiljön.

mar 2026

Centret invigs 👏

Science Centret planeras invigas under 2026 med 4-6 tematiska utställningar, verksamhet både på dag och kvällstid och med en stark koppling till Lund och regionen.