Du använder Internet Explorer, en webbläsare som slutade utvecklas 6 november 2013, för över 10 år sedan. Den 31 januari 2020 upphörde även alla säkerhetsuppdateringar vilket innebär att webbläsaren, förutom funktionella och utseendemässiga brister även kan utgöra en säkerhetsrisk. Du rekommenderas starkt att uppgradera till en modernare webbläsare, t ex Google Chrome, Mozilla Firefox eller Microsoft Edge. Tala med din systemadministratör.
Visa inte detta meddelande igen

Professor Christine Wamsler blir rådgivare till Lunds nya Science Center

8 juni 2023

Lunds nya Science Center kommer att välkomna barn, unga och vuxna för att på ett lekfullt sätt inspireras till kreativitet och fantasi, ta del av kunskap och utforska innovativa sätt att anta de hållbarhetsutmaningar och möjligheter som världen står inför. Det blir en fantastisk destination där vi alla kan mötas medan vi lär oss om världen och oss själva. Tillsammans skapar vi en plats för livslångt lärande som visar vägen till ett hållbart samhälle. Idag välkomnar vi professor Christine Wamsler i rollen som vetenskaplig chefsrådgivare.

Lund nya Science Center ska vara en plats där man förstår världens hållbarhetsutmaningar och hur var och en kan bidra till den nödvändiga omställningen. Målsättningen är att länka och integrera de inre och yttre aspekterna av hållbarhet i verksamheten och i utställningarna. En mycket glädjande nyhet är att professor Christine Wamsler kommer att delta i utvecklingsarbetet som vetenskaplig chefsrådgivare för hållbarhet och inre utveckling. Christine Wamsler som är professor i hållbarhetsvetenskap på Lunds universitet har visat i sin forskning att inre omställning – som handlar om mänskliga förmågor, värderingar och paradigmer – spelar en lika stor roll som tekniska framsteg när det gäller att nå hållbarhetsmålen. Detta har fått stor internationell uppmärksamhet och hennes arbete citeras bland annat av FNs utvecklingsprogram UNDP och FNs klimatpanel i de senaste IPCC-rapporterna.

Lund nya Science Centers projektchef och blivande VD Sarah Emond förklarar ”Vi har en möjlighet att inspirera besökare från olika generationer och delar av samhället när det gäller att göra en verklig omställning till hållbarhet. Detta vill vi göra på ett sätt som visar på allvaret, men samtidigt bjuder in till hoppfullhet, gemenskap och helhetslösningar som tar itu med de grundläggande orsakerna till problemen. Här kommer våra beteenden att spela en avgörande roll och vi kommer bland annat att använda oss av de Inre Utvecklingsmålen i kombination med hållbarhetsmålen från Agenda 2030. Christine Wamslers forskning och stöd blir oerhört värdefullt i detta arbete!”

Utvecklingen av Lunds nya Science Center fortsätter. Det kommer att bli hjärtat i Lunds nya stadsdel Science Village och en plats där det omgivande ekosystemets forskning och utveckling omvandlas till lärande för alla. Centrat planeras öppna under 2026 och blir en attraktiv och social mötesplats för allmänheten, akademin och näringslivet med större utställningar, auditorium, restaurang och planetarium. En byggnad som fylls av engagerande evenemang och aktiviteter.

De interaktiva utställningarna kommer främst att handla om tvärvetenskapliga ämnen som vi arbetar framgångsrikt med i regionen, så som framtidens mat, life science, teknologier, smarta städer och materialutveckling. Besökarna får ta del av den senaste vetenskapen och kunskapen på ett kreativt och interaktivt sätt, vilket möjliggörs av ett nära samarbete med forskare från delägaren Lunds universitet och partnerbolag från näringslivet. En viktig målgrupp är grundskolorna i regionen för att med detta stärka barn och ungas nyfikenhet och engagemang för vetenskap och uppmuntra dem till fortsatta studier, kritiskt tänkande och framtidstro. Det befintliga science centret Vattenhallen kommer att integreras här och bidra med värdefull erfarenhet och kompetens.

Läs om Christine Wamsler och hennes forskning här: https://www.lucsus.lu.se/christine-wamsler

Läs om de Inre Utvecklingsmålen här: www.innerdevelopmentgoals.org

Sarah Emond ny Science Center Director

Sarah Emond tillträder den 1 november som ny Director för det Science Center som håller på att etableras i Science [...]

Läs mer

Atelier Brückner utvecklar plan för centret

Tyska designbyrån Atelier Brückner arbetar just nu i nära dialog med Science Center i Lund med en omfattande plan [...]

Läs mer

Så ska Lunds nya Science Center se ut!

Under onsdagen avtäcktes det vinnande förslaget för Lunds nya Science Center på ett evenemang i Almedalen. [...]

Läs mer