Du använder Internet Explorer, en webbläsare som slutade utvecklas 6 november 2013, för över 10 år sedan. Den 31 januari 2020 upphörde även alla säkerhetsuppdateringar vilket innebär att webbläsaren, förutom funktionella och utseendemässiga brister även kan utgöra en säkerhetsrisk. Du rekommenderas starkt att uppgradera till en modernare webbläsare, t ex Google Chrome, Mozilla Firefox eller Microsoft Edge. Tala med din systemadministratör.
Visa inte detta meddelande igen

Archive for december, 2018

Vattenhallen och SVS AB ingår överenskommelse.

Publicerad: 12 december, 2018 av Ola Eborn |

Naturvetenskapliga fakulteten (med LTH) och Science Village Scandinavia AB har idag ingått en gemensam avsiktsförklaring för Vattenhallens integration i det framtida Science Centret.

I stora drag gäller avtalet hur processen ska gå till, inom vilka områden man ska samarbeta. Man har beslutat att peka ut 4 huvudområden för att att gemensamt utveckla Science Centret. Avtalet identifierar att nära dialog ska ske inom utveckling av affärsmodell, utformning av utställningar och aktiviteter, marknadsaktiviteter (sponsring, kommunikation etc.) och byggnadens utformning.

Att detta överenskommelse signerats av båda parter visar på potentialen i att bygga ett större Science Center i södra Sverige utan att helt uppfinna hjulet. Både Vattenhallen och det planetariet (som ligger hos Vattenhallen och drivs av Institutionen för astronomi och teoretisk fysik).